ÖZEL GÜNEY ADANA HASTANESİ

KOMİTE HEYETLERİ VE KURULLAR

Komite Heyet ve Kurullar

Her Alanda Sizleri Yönlendirecek ve Koordinasyonu Sağlayacak Kurul ve Heyetlerimiz

- KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Didem Can KARAAĞAÇ (Eğitim ve Kalite Hemşiresi)

- EĞİTİCİ EKİP

Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fulya SİVRİ (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Didem Can KARAAĞAÇ (Eğitim ve Kalite Hemşiresi)
Duriye ATAY (Genel Yoğun Bakım Sorumlusu)

- TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- MELZEME VE CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Ali SONAY (Satın Alma Personeli)

- BİNA TURLARI EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Uzm.Dr.Gökhan MORGÜL (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm.Dr.Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm.Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Dr. İbrahim AKAL (Pratisyen Hekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Seda SOYLU (Kalite Birim Sorumlusu)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Hastane Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Gökhan Morgül (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm. Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Yılmaz KARAOĞLAN (Genel Cerrahi Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)

- HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Aslan GÜLTEKİN (Bilgi İşlem Sorumlusu)
Esin BİLİR (Laboratuvar Sorumlusu)
Selin Songül TİLHE (Radyoloji Sorumlusu)
Duriye ATAY (Genel Yoğun Bakım Sorumlusu)
Medine DURNA (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)

- KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Gökhan MORGÜL (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Yılmaz KARAOĞLAN (Genel Cerrahi Uzman Doktoru)
Didem Can KARAAĞAÇ (Eğitim ve Kalite Hemşiresi)
Yasemin DURMAZ (Biyolog)
Güneş Gökçe ERCAN (Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi)

- İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Duriye ATAY (Genel Yoğun Bakım Sorumlusu)
Medine DURNA (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)

- MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Duriye ATAY (Genel Yoğun Bakım Sorumlusu)

- PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)

- BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aslan GÜLTEKİN (Bilgi İşlem Sorumlusu)

- ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Cihan SOLAK (Radyodiagnostik Uzman Doktoru)
Ümit Sertan ÇÖPOĞLU (Psikiyatri Uzman Doktoru)
Dr. Ayşe Burcu BİLİR (İşyeri Hekimi)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)

- RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

Uzm. Dr. Cihan SOLAK (Radyodiagnostik Uzman Doktoru)

- BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)

- BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Doç. Dr. Nasır SİVRİ (Kardiyoloji Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Mehmet YILDIZ (Nöroloji Uzman Doktoru)

- ÇALIŞAN ve HASTA/HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)